English Deutsch
КОНТАКТИ

"Плантабул" ООД,
ул. "Цветан Зангов" 14
9700 Шумен България
e-mail: info @ plantabul.com
website: www.plantabul.com

Ивелина Димитрова Коцовска
( Управител )
e-mail: kocovska @ plantabul.com

Росен Евгениев Христов
( Управител База с.Каспичан, Стопански двор )
Моб.тел. +359 884 989 810
9931 село Каспичан
e-mail: kaspichan @ plantabul.com

Ведат Етямов Хасанов
( Отговорник окачествяване и изкупуване на билки )
Моб.тел. +359 886 171 108

Зюмрюд Исмаилова Джевдетова
( Отговорник окачествяване, изкупуване и преработка на билки )
Моб.тел. +359 887 508 802

Станислав Ивайлов Пантев
( Отговорник доставки на билки )
Моб.тел. +359 888 647 800

Силвия Стефанова Иванова
( Отговорник окачествяване, изкупуване и преработка на орехова ядка )
Моб.тел. +359 889 707 331Къде сме НИЕ