English Deutsch
МИСИЯ

   Екипът на "Плантабул" ООД е съставен от отговорни и амбициозни хора, специалисти в своята област. Мисията на фирмата ни е:
  • постигане на отлично качество, задоволяващо изцяло нуждите на клиента;
  • изпълнение на поръчки и доставки в срок и на място, удобни за клиента;
  • лоялност и коректност към настоящите и бъдещи клиенти и партньори на фирмата;
  • създаване на работни места и осигуряване на прехрана за хиляди хора в неравностойно положение из цяла България;
  • обучение и преквалификация на работниците и служителите, с цел повишаване конкурентноспособността на фирмата в областта на производството и търговията.
  • непрекъснато подобряване на фирмените постижения.