English Deutsch
ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ

   Фирмата осъществява и биологично събиране, преработка и търговия с биологични диворастящи растения и плодове с доказан произход и качество, които се добиват от все още неопетнени от човешката дейност, лишени от индустрия, екологично чисти и биологично сертифицирани райони в Североизточна България. За целта "Плантабул" ООД сертифицира 6824 ha от Каспичанско-Провадийското плато съгласно Регламентите на Европейския съюз (ЕЕС) No.834/2007 и 889/2008 за биологично събиране, преработка и търговия на диворастящи растения. Сертифицирането се извършва от "Балкан Биосерт" ООД, гр. Пловдив, в тясно сътрудничество с ИМО, Швейцария.

   Съчетавайки отлично качество, атрактивни цени и висока конкурентноспособност, фирма "Плантабул" ООД става известна с износа на продукти, отговарящи на изискванията на европейските стандарти.