за нас

Плантабул ЕООД

за нас

Фирма „Плантабул“ ЕООД е създадена през 1999 г. Специализирана е в изкупуването, преработката и износа на диворастящи, култивирани и органични билки, сухи плодове, орехи и орехови ядки, билкови чайове. Фирмата е семейна, с повече от 40 години опит на основателите и работа на три поколения.
„Плантабул“ ЕООД е сред водещите български фирми в два бранша – билкарство и преработка на орехи. Фирмата притежава две бази – в гр. Шумен и с. Каспичан оборудвани с модерна техника, необходима за преработката на суровини и за постигането на качество, отговарящо на Европейските стандарти – линия за обработка на цял орех до орехова ядка, машина за лазерно и сензорно сортиране на ореховата ядка, фото сортираща машина за сортиране на орехова ядка по цвят, линия за рязане на билки, роторен слайсър, преси, обезпрашаващи машини и др.
„Плантабул“ ЕООД сертифицира Каспичанско-Провадийско плато като екологично чист район без замърсяване и получава сертификат съгласно Регламентите на Европейския съюз (ЕЕС) No.834/2007 и 889/2008 за биологично събиране, преработка и търговия на около 90 вида диворастящи растения и орехи. Сертифицирането се извършва от „Маком сертифициране“ ООД, гр. Велико Търново. Фирмата притежава и НАССР, GMP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 сертификати.
Компанията е най-голямата в България, съчетаваща всички процеси на събиране, преработка и износ на билки за фармацевтична, козметична и хранително-вкусова промишленост. Ние наблюдаваме и контролираме производствения процес в детайли от събиране на суровините до готовия продукт.
През 2009 година стартирахме производството на билкови чайове, които се разделят в няколко основни групи: Едро рязани органични смеси, Докторски чайове и пр.
През 2020 година започна производството на орехово масло и орехов тахан.
Основната ни цел е не само да предоставяме на хората качествени билки и орехови ядки, а и да направим достъпни нашите знания и опит за лечебните им свойства. С това да подобрим качеството им на живот по един здравословен и естествен начин.
През 2009 и 2017 година „Плантабул“ ЕООД печели европроекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С тях фирмата закупува нови машини, реновира сграден фонд, изгражда собствена фотоволтаична централа.
„Плантабул“ ЕООД провежда активни дейности за популяризиране на своите продукти – участия в конференции и срещи на международно ниво и в световни специализирани изложения (BioFach, ANUGA, SIAL).